Sort:
Khai tây chiên
38.000
French fries
38.000
Ngô chiên
38.000
Fried corn
38.000
Lạc rang húng lìu
20.000
Khoai lang kén
38.000
Khoai lang chiên
38.000
Củ quả muối
28.000
Mixed vegetable
28.000
14.000