Sort:
Sinh tố bơ
30.000
Avocado smoothie
30.000
B52
45.000
B52
45.000
Rượu ba kích
65.000
Ba kích
65.000
Cà phê đen ( Nóng/Đá )
20.000
Bia hơi Carlsberg
30.000
Nước cà rốt
15.000
Carrot juice
15.000
Cocacola
15.000
Cocacola
15.000
Nước ép táo
30.000
Nước lọc Danasi
7.000
Dasani (Still)
7.000
Rượu đinh lăng
55.000
Đinh lăng
55.000
Nước ngọt Fanta
15.000
Fanta
15.000
Nước chanh tươi
15.000
Fresh lime juice
15.000