Sort:
Sinh tố bơ
30.000
Avocado smoothie
30.000
Cà phê đen ( Nóng/Đá )
20.000
Nước cà rốt
15.000
Carrot juice
15.000
Nước ép táo
30.000
Nước chanh tươi
15.000
Fresh lime juice
15.000
Nước bưởi ép
35.000
Grapefruit juice
35.000
Nước ổi ép
20.000
Guava juice
20.000
Sinh tố xoài
30.000
Mango Smoothie
30.000
Papaya juice
25.000
Papaya juice
25.000
Nước chanh leo
20.000
Nước dứa ép
25.000
Nước cam tươi
35.000
Pure orange juice
35.000