Sort:
Bò xào nấm tươi
175.000
Bò sốt tiêu đen
190.000
Gà rang gừng (1/2 con)
170.000
Cooked with ginger
170.000
Gà rang muối (1/2 con)
170.000
Cooked with satl
170.000
Bò chiên xù kiểu thái
175.000
Deep fried beef
175.000
Sụn gà chiên hoa tiêu
78.000
Sườn heo chiên vị tỏi
130.000
Ba chỉ rang cháy cạnh
85.000
Gà chiên mắm
170.000
Dê hầm thuốc bắc
380.000