Sort:
Bò xào nấm tươi
175.000
Bò sốt tiêu đen
190.000
Bò chiên xù kiểu thái
175.000
Deep fried beef
175.000
Dê hầm thuốc bắc
380.000
Dê tái chanh
210.000
Bò cuốn lá cải
175.000
Dê hấp
240.000
Bò lúc lắc
190.000
Dê xào lăn
240.000