Sort:
Gà rang gừng (1/2 con)
170.000
Cooked with ginger
170.000
Gà rang muối (1/2 con)
170.000
Cooked with satl
170.000
Sụn gà chiên hoa tiêu
78.000
Gà chiên mắm
170.000
Gà nướng mật ong (1/2 con)
170.000
Gà chiên cay
170.000
Spicy fried
170.000
Gà hấp lá chanh (1/2 con)
170.000