Sort:
Lườn ngỗng xông khói
88.000
Chim câu quay
135.000
Roasted pigeon
135.000
Xôi chim câu
120.000