Sort:
Ếch om chuối đậu
240.000
Baba om chuối đậu
620.000
Ếch rang muối lá lốt
160.000
Cooked with satl
160.000
Baba rang muối
620.000
Cooked with satl
620.000
Mực chiên bơ
180.000
Tôm chiên hoàng bào
180.000
Fried srhimp
180.000
Hàu nướng mỡ hành
10.000
Mực nướng
180.000
Grilled squid
180.000
Tôm sú nướng mộc
180.000
Grilled srhimp
180.000
Baba lẩu rượu vang
620.000
Hotpot
620.000