Sort:
Ếch om chuối đậu
240.000
Ếch rang muối lá lốt
160.000
Cooked with satl
160.000
Ếch xào măng cay
160.000
Sauteed with bamboo
160.000
Ốc om chuối đậu
240.000
Ốc móng tay xào cay
120.000
Spicy sauteed snail
120.000
Ốc hấp
150.000