Sort:
Hàu nướng mỡ hành
10.000
Hàu ăn gỏi
10.000
Raw oyster
10.000
Ngao hấp
60.000
Steamed clam
60.000