Sort:
Mực chiên bơ
180.000
Tôm chiên hoàng bào
180.000
Fried srhimp
180.000
Mực nướng
180.000
Grilled squid
180.000
Tôm sú nướng mộc
180.000
Grilled srhimp
180.000
Mực xào cần tỏi
170.000
Mực hấp
180.000
Steamed squid
180.000
Tôm sú hấp tỏi
180.000