• Slide nhà hàng
  • Slide
  • Slide 01
  • SUNVIET
  • Nhà sàn nhà hàng SunViet
SUNVIETMenu

Menu

Sort:
Nước lọc Danasi
7.000
Dasani (Still)
7.000
Nước ngọt Sprite
15.000
Sprite
15.000
Cocacola
15.000
Cocacola
15.000
Nước ngọt Fanta
15.000
Fanta
15.000
Nước tăng lực Mutant Gold
15.000
Nước ngọt Fuzatea ( Chanh leo )
15.000
Fuzetea ( Soft )
15.000
Nước ngọt Splash ( Cam ép)
15.000
Nước ngọt Nutriboost
15.000
Nutriboost( Soft)
15.000
Mojito
45.000
Mojito
45.000
Moji-tea
20.000
Moji-tea
20.000
Mojito( Juicy)
35.000
Mojito( Juicy)
35.000
My love
40.000
My love
40.000
Share:
Gọi: 0898286668