• Slide nhà hàng
  • Slide
  • Slide 01
  • SUNVIET
  • Nhà sàn nhà hàng SunViet
SUNVIETMenu

Menu

Sort:
Nước lọc Danasi
7.000
Dasani (Still)
7.000
Nước ngọt Sprite
15.000
Sprite
15.000
Cocacola
15.000
Cocacola
15.000
Mojito
45.000
Mojito
45.000
Mojito( Juicy)
35.000
Mojito( Juicy)
35.000
My love
45.000
My love
45.000
Maggarita
45.000
Maggarita
45.000
40.000
Gin – Tonic
40.000
B52
45.000
B52/B53/B54
45.000
65.000
45.000
Cream brulee
45.000
Share:
Gọi: 0898286668